Atragerea investiţiilor directe

 • Municipiul Petroșani este aşezat în partea estică a depresiunii, la baza munților Parâng;
 • este punct de intrare în Valea Jiului;
 • relief intramontan şi montan, străbătut de râul Jiul ;
 • existenţa resurselor naturale: munţi, peisaje, lacuri glaciare;
 • potenţial turistic exploatabil pe întreaga perioadă a unui an calendaristic în special în zona turistică Parâng;
 • existenţa unei pieţe potenţiale de consumatori de turism;
 • forţă de muncă disponibilă:
 • în Municipiul Petroşani, funcţionează un număr de 4 colegii care asigură învăţământul pentru absolvenţii de gimnaziu: Colegiul Naţional “ Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional de Informatică“ Carmen Sylva”, Colegiul Tehnic “ Dimitrie Leonida”, Colegiul Economic “ Hermes”.
 • în urma disponibilizărilor masive din minerit, există în municipiu forță de muncă ieftină, calificată și necalificată. Există și posibilitatea de recalificare  a forței de muncă disponibilizate, prin intermediul Agenției de Ocupare și Formare – prin cursuri de calificare și recalificare
 • datorită instituțiilor de învățământ liceale și universitare existente în zonă dispunem, de asemenea, de  forță de muncă tânără, calificată în diferite meserii și în conformitate cu noile cerințe de pe piața muncii.
 • prezenţa profilurilor universitare de inginerie şi economie
 • reţele de transport relativ dezvoltate;
 • conectarea la reţeaua telefonică automată;
 • locaţii industriale şi condiţii favorabile afacerilor/producţiei

Comentariile nu sunt permise.