Facilităţi oferite la nivel local

  • autorităţile locale sprijină investitorii în perioada de înfiinţare
  • asistenţă şi implicare directă pentru obţinerea într-un timp cât mai scurt posibil a tuturor certificatelor, autorizaţiilor, permiselor, etc. care sunt eliberate de Primăria Municipiului Petroşani.
  • consultanţă şi sprijin în relaţia cu terţe instituţii pentru facilitarea realizării investiţiei, în măsura în care nu sunt afectate interesele nici uneia dintre părţi.
  • HCL nr. 195/2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Petroșani pentru persoane juridice(schemă locală de ajutor de stat)

 

Comentariile nu sunt permise.